Satelitní technika

Satelitní technika má mnoho výrazů a pojmů, kterým je třeba porozumět. Pokusím se zde jednoduše nastínit hlavní pojmy, bez kterých se neobejdete.

Družice – se nachází na oběžné dráze země a udržuje si konstantní pozici vzhledem k povrchu. To je z důvodu, aby bylo možno její signál v každé denní době. Z družice jso pak vysílány různé programy a služby. Pro příjem českých programů se využívají nejčastěji družice Astra 23,5° a Astra 19,2°.

Satelitní komplet – soubor komponent, které po správném zapojení a nastavení přijímají satelitní vysílání. Satelitní komplety obsahují parabolu, konvertor, koaxiální kabel, F-konektory a satelitní přijímač.

Parabola – mechanický prvek, který slouží ke směřování a koncentrování signálu vysílaného ze satelitu do svého ohniska. V ohnisku je pak umístěn konvertor. Paraboly jsou vyráběny z hliníku a železa. Hliník nekoroduje a je lehčí, zato podstatně dražší. Pro příjem z různých družic se používají různé velikosti parabol. Velikost je udáváná průměrem. Průměry parabol se pohybují mez 50 a 120 cm. Pro příjem z jedné družice se nejčastěji využívají paraboly o průměru 60cm, pro příjem ze dvou družic jsou to pak paraboly s průměrem 80cm.

Konvertor – součást, která zachycuje z ohniska paraboly koncentrovaný signál. Konvertor je připevněn k parabole pomocí speciálního držáku, který znemožňuje vypadnutí konvertoru nebo jeho posunutí vzhledem k parabole. Konvertor má vždy počet výstupů podle toho, na kolik televizorů se satelitní vysílání přijímá. Dle počtu družic, ze kterých se sateiltní vysílání přijímá, je vybaven určitým typem přijímací hlavy.

Koaxiální kabel – k propojení konvertoru a přijímače je nutné použít kabel, který by měl dostatečnou datovou popustnost pro obrazová a zvuková data a služby a to i pro HDTV pořady. Z toho důvodu se používá koaxiální kabel. Ten je schopen všechny tyto data přenést a zamezit rušení. Koaxiální kabel je složen ze středového vodiče, izolace, vodivého opletení a pláště.

F-konektor – konektor sloužící pro připojení koaxiálního kabelu do satelitního přijímače a do konvertoru. Za pomocí tohoto konektoru je možno koaxiál snadno připojit.

HDTV (High Definition TeleVision) – standard pro vysílání ve vysokém rozlišení. HDTV jsou dva druhy – Full HD a HD ready. Přičemž Full HD je plné zobrazení 1080i a HD ready částečné 720p. Oba typy HDTV jsou vysílány v širokoúhlém formátu.

Přístupová karta – katra, pomocí které lze přijímat kódované programy a to ať se jedná o placené nebo neplacené. Po zakoupení karty a vložení do přijímače se zpřístupní neplacené kódované programy a po případné registraci další placené. V české republice se používají přístupové karty CS link, Skylink a UPC.

CS link – nejpoužívanější přístupová karta v české republice. Po zaplacení a aktivaci se zpřístupní mnoho kódovaných neplacených programů. Pro zpřístupnění paušálně placených programů se musí registrovat konkrétní programové balíčky.

Skylink – druhý nejpoužívanější typ karty. Placené programy se zde vyskytují pouze v balíčcích.

Integrovaná čtečka karet – satelitní přijímač může být vybaven integrovanou čtečkou karet. Do ní se vkládají přístupové karty pro zpřístupnění dalších programů.

CI modul – modul se vkládá do speciálního slotu v přijímači. Do modulu se vloží přístupová karta, která zpřístupní kódované programy.

Satelitní technika je v České republice většinou nabízena od renomovaných výrobců. Tudíž není problém s případnou reklamací nebo se sw podporou.

Satelitní technika

Comments are closed.